2017 CHINA P&E 展会现场花絮

来源:文化办公协会  2017年4月22日


 

主办方领导与尼康集团董事执行常务映像事业社长御给伸好先生会面

 


 

 

 

 

 

 

 [关闭窗口]